Speelzaal `t Empeltje is gehuisvest in een klaslokaal bij basisschool de Empel aan de Melkerstraat 1 te Erp.

De speelzaal heeft de beschikking over een gezellig en royaal lokaal met aangrenzend een hal waarbij ook door de peuters gespeeld mag worden. Om de samenwerking en de overgang van peuters naar kleuters te bevorderen worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Naast de groep is een aangrenzende sanitaire ruime. De buitenruimte wordt gedeeld met de kleuters. Samen met de onderbouw wordt gezorgd voor veilige speelmomenten met peuters en kleuters.

Het adres van `t Empeltje: Melkerstraat 1, 5469 SL, Erp telefoonnummer: 0413-726820 

 

Groepen en openingstijden:

maandagmorgen 08.15 -12.15 uur

woensdagmorgen van: 08.30 - 12.30 uur

 

De speelzaal is 40 weken per jaar geopend, tijdens de schoolvakantie zijn wij niet geopend. Studiedagen en andere schoolvrije dagen is de peuterspeelzaal wel geopend. Alle kinderen worden deze twee dagdelen verwacht, 1 dagdeel wordt in principe niet aangeboden.

Er zijn op dit moment maximaal 16 kinderen aanwezig met 2 pedagogisch medewerker. 

Wilt u meedenken over de kwaliteit van de peuterspeelzaal, klik hier voor de pagina van de oudercommissie.