Als uw kind niet naar de peuterspeelzaal kan komen, wegens ziekte of vakantie, graag uw kind afmelden via de ouder-app van Kindplanner of via deze link: https://spv.kindplanner.nl/#/login.

 

Als een kind ziek is, kan het niet naar de peuterspeelzaal komen. SPV handelt bij ziekte volgens de richtlijnen van de GGD. Als een kind op de peuterspeelzaal ziek wordt, nemen de pedagogisch medewerkers contact op met de ouder om het kind te laten halen.

Belangrijk:
- Indien uw kind ziek is, stellen wij het zeer op prijs als u doorgeeft wat het mankeert. Dit in verband met het mogelijke besmettingsgevaar. 

- Corona beslisboom: Mag mijn kind naar de kinderopvang? Hoe bepaal ik dat? Lees hier verder!  Of klik op dit linkje naar het document/PDF