De pedagogisch medewerkers zijn een kwartier voor tijd aanwezig om alles voor de dag klaar te zetten. Zij zullen bij aanvang van de groep, u en uw kind ophalen op de afgesproken plaats. Vanwege de Corono-regels kunt u momenteel niet mee naar binnen.