Bij de peuterspeelzaal hebben we uiteraard ook te maken met een aantal regels voor de peuters maar ook voor de ouders.

Veiligheid voor onze kinderen vinden wij van groot belang.

Daarom geven wij u ook bij aanvang van de peuterspeelzaal een aantal huisregels mee.