Alle kinderen eten fruit op de speelzaal en drinken water. Wij verzoeken u 1 stuk fruit mee te geven (gesneden in een bakje en voorzien van naam). 

Het is geen probleem als uw kind niet zindelijk is. Wij verzoeken u wel om voor uw kind reservekleding en luiers mee te geven.