-zelf klei maken 1

Suggesties voor bij het kleien:

te gebruiken materialen 

gereedschappen