VVE, spelend leren

In het kader van de Voor-en Vroegschoose Educatie (VVE) wordt er in Veghel op alle peuterspeelzalen met het programma Piramide gewerkt. Piramide is een programma voor peuters en kleuters waarbij het accent ligt op de taalontwikkeling. Piramide geeft eveneens handreikingen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Naast taalontwikkeling wordt aandacht besteed aan de sociale, de emotionele en de creatieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een (taal) achterstand krijgen extra begeleiding van een pedagogisch medewerker. Kinderen die in aanmerking komen voor VVE komen 4 dagdelen spelen. Of een kind hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van het advies van het consultatiebureau en/of de door de pedagogisch medewerker gesignaleerde (taal)achterstand. Voor VVE dagdelen geldt een speciaal tarief.